top of page

In ieder mens zit een diep geworteld verlangen om zichzelf

te zijn – en verder te groeien.

Reflectie en inclusieve feedback, de nieuwe norm voor de toekomst

In deze complexe wereld, sterk gedomineerd door kennis, efficiency, vooruitgang, commercie en technologie, staan we voor vele nieuwe uitdagingen. Zonder dat we nog echt begrijpen welke impact dit heeft, op onszelf en onze omgeving. 

Tegelijkertijd worden meer eisen aan ons gesteld; meer autonomie, veerkracht en eigenaarschap.

 

Ik werk veel met professionals die werkzaam zijn in het commerciële bedrijfsleven. Ze zijn allen zijn sterk cognitief ontwikkeld en hebben grote ambitie. Vaak met hun blik naar buiten gericht, op aandacht en prestatie. Hoe vind je de weg voor verandering als de omgeving continu van je vraagt: “Wat is het resultaat? Hoe kan het beter? Wanneer is het klaar? Wat zijn de volgende stappen?”

 

Wat ik zie is dat professionals steeds verder van zichzelf komen te staan. Ze gaan maar door totdat ze zichzelf tegenkomen; oplopende frustraties, weinig zelfvertrouwen, gebrek aan focus, keuzestress, concentratieproblemen, ongezonde balans werk-privé en geen plezier en energie meer ervaren in hun werk.

Model: Het Persoonlijke Kompas

Bewust leiderschap vanuit je innerlijke kompas

Vraagstukken in deze tijd vragen om bewust leiderschap, reflectie en verbinding:

  • Hebben we wel begrip en vertrouwen in elkaar?

  • Is het veilig genoeg om het eerlijke gesprek aan te gaan?

  • Benutten wel de talenten genoeg voor onderscheidend vermogen en creativiteit? 

  • Hoe zorgen we vanuit ons authentieke IK, dat we integer en ethisch blijven handelen met elkaar?

  • Hoe zorgen we dat we samen in dialoog blijven?

 

Het Persoonlijke Kompas
Werk aan je fundament en creëer vertrouwen en ruimte voor groei. 
Reflecteer door verbinding te maken en alle signalen te herkennen die in jou aanwezig zijn; op cognitief, fysiek, affectief en spiritueel gebied. Je wordt bewust van je potentiële krachten en leertaak, zodat je alle talenten ten volle weet te benutten. Je leert nieuwe vaardigheden voor meer inclusieve communicatie en een effectievere samenwerking. Doelgericht werk je aan meer focus, regie, werkplezier en een gezonde balans. 

Model: Het Persoonlijke Kompas

Inclusief_model_1.png

Toelichting:

Het Persoonlijke Kompas bestaat uit vier kwadranten. Dit is je Kern:

  1. Cognitief - hoe je denkt:  je kennis, overtuigingen, plannen en doelen

  2. Fysiek - hoe je de dingen doet: je gedrag, kwaliteiten, vaardigheden, lichaam (ademhaling, energie) , samenwerking en interactie met anderen

  3. Affectief - wat je voelt: je emoties, intuïtie, waarden, zelfwaardering, acceptatie

  4. Spiritueel - wie je wilt zijn? je identiteit, verlangen, passie, cultuur, purpose (van betekenis willen zijn)

 

Deze vier kwadranten worden beïnvloed door de Context/ Systemen om je heen

zoals je gezin/ familie (herkomst), je werk (collega's, team, organisatie), je sociale omgeving (vrienden/buren) en je netwerken (lidmaatschap, vereniging, sportclub).

*bron: Inclusive model Ien van der Pol

Inclusiviteit

Inclusiviteit betekent voor mij dat er aandacht is voor alle vier kwadranten die in elk mens aanwezig is. De mannelijke kwadranten (het cognitieve en fysieke vermogen) en de vrouwelijk kwadranten (het affectieve en spirituele vermogen). Iedereen heeft toegang tot zijn/ haar vrouwelijke én mannelijke kwaliteiten en energie. Want die zit in ons allemaal. Toch leven we in een maatschappij die gedomineerd wordt door mannelijke energie. Er is hoofdzakelijk aandacht voor prestatie, doelgerichtheid en feitelijke kennis en vaardigheden als basis. Hierdoor komt onze vrouwelijke energie vaak in de verdrukking.

 

Inclusief leiderschap is dat je weet hoe je de mannelijke energie kan inzetten en tegelijkertijd luistert naar je intuïtieve wijsheid. Zodat je aandacht hebt voor verbinding, openheid en kwetsbaarheid en dit op een duurzame manier in praktijk brengt door het stellen van de juiste prioriteiten. 

Vaak wordt inclusiviteit en diversiteit in organisaties als synoniemen voor elkaar gebruikt. Alsof deze woorden dezelfde betekenis hebben. Discussies gaan dan over een divers aannamebeleid of meer vrouwen aan de top. 

Inclusie heeft voor mij een diepgaandere betekenis dan je beleid enkel sturen op diversiteit en gelijkheid, ongeacht sekse, etnische of religieuze overtuiging. De vraag is wat je vervolgens wil doen met meer diversiteit in je organisatie?

 

Wat betekent het voor een topmanagement als er meer vrouwen plaatsvinden in het bestuur? Gaat de aansturing dan werkelijk anders? Of gaan deze vrouwen dan vooral hun mannelijke kwaliteiten en energie inzetten om hetzelfde gedrag te tonen als hun mannelijke collega’s? In hoeverre maak je dan werkelijk gebruik van de aanwezige vrouwelijke kwaliteiten en energie als aanvulling en aanscherping op de beleidsvoering?

Ik ga graag met je hierover in gesprek.

Vrijblijvende kennismaking

Ik kom graag met je in contact. Dan bespreken we tijdens een intake wat je wens en ontwikkeldoel is. Samen maken we een plan. 

JelleDraper-DSC_1416 (1).jpg

Methoden en certificering

Ik ben professioneel geschoold in coaching en aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). ​ In mijn coaching maak ik de verbinding tussen business, marketing, organisatie ontwikkeling en psychologie.

In mijn coachingprogramma's en interventies pas ik verschillende methodieken toe die hun effect hebben bewezen. Dit is een mix vanuit de Transactionele Analyse, NLP, Systemisch werken en lichaamsgericht werken. Mijn ervaringen uit het bedrijfsleven zet ik in om extra kracht bij te zetten in mijn begeleidingswerk.  

  

Ook ben ik bekend met verschillende gedrags- en persoonlijkheidstesten als Management Drives, Insights Discovery, MBTI, DISC en Profile Dynamics. Heb je een persoonlijkheidstest gedaan en je denkt “hoe kan ik hier nu verder mee aan de slag?” Dan help ik met de verdiepingsslag en hoe je met deze inzichten jezelf verder kunt ontwikkelen.

bottom of page