top of page

In ieder mens zit een diep geworteld verlangen om zichzelf

te zijn – en verder te groeien.

Zelfreflectie en feedback: de nieuwe norm voor de toekomst?

Als leiderschapscoach en teamcoach werk ik met mensen die werken in het commerciële bedrijfsleven. Ze zijn sterk cognitief ontwikkeld en werken hard. Vaak met hun blik naar buiten gericht, op aandacht en prestatie. Hoe zet je verandering bij jezelf in als je omgeving continu van je vraagt: “Wat is het resultaat? Hoe kan het beter? Wanneer is het klaar? Wat zijn de volgende stappen?”

Disruptieve business modellen en nieuwe organisatiestructuren vragen om meer autonomie, veerkracht en eigenaarschap van professionals. Wat ik zie is dat professionals steeds verder van zichzelf komen te staan. Ze gaan maar door, totdat ze zichzelf tegenkomen en geen plezier en energie meer ervaren.

 

Vraagstukken in deze tijd vragen om zelfreflectie, relativering, verbinding en vertrouwen. Ik begeleid gedreven ondernemers, leidinggevenden en ambitieuze professionals bij hun bewustzijnsgroei en leiderschapstontwikkeling. Als je weet wie je in de kern bent, dan kan je meer de verbinding maken met de ander. Zodat je kan leven én werken vanuit jouw innerlijke kracht. Van daaruit kan je echt het verschil maken.

Model: Het Persoonlijke Kompas

Het Persoonlijke Kompas

Als fundament van mijn coachingprogramma gebruik ik het Inlcusieve model 'Het Persoonlijke Kompas'. Ieder mens heeft vier kwadranten in zich;

(1) cognitieve kwadrant, (2) fysieke kwadrant, (3) affectieve kwadrant en (4) spirituele kwadrant. Vaak krijgt echter het ene kwadrant (meestal cognitief) meer aandacht en is er geen of onvoldoende aandacht voor de andere kwadranten. Dan is er sprake van een disbalans. Als we ons teveel laten leiden door anderen of leven met de waan van de dag, dan gaat dat wringen. Je voelt onrust en ervaart geen plezier en energie. Op den duur leidt dit tot een burn-out of zelfs depressiviteit. Dit wil je natuurlijk graag voorkomen.

 

Voor wie meer focus en regie wilt en meer balans zoekt in werk en privé. Ga aan de slag met je persoonlijke kompas. 

Model: Het Persoonlijke Kompas

Inclusief_model_1.png

Toelichting:

Het Persoonlijke Kompas bestaat uit vier kwadranten. Dit is je Kern:

  1. Cognitief - hoe je denkt:  je kennis, overtuigingen, plannen en doelen

  2. Fysiek - hoe je de dingen doet: je gedrag, kwaliteiten, vaardigheden, lichaam (ademhaling, energie) , samenwerking en interactie met anderen

  3. Affectief - wat je voelt: je emoties, intuïtie, waarden, zelfwaardering, acceptatie

  4. Spiritueel - wie je wilt zijn? je identiteit, verlangen, passie, cultuur, purpose (van betekenis willen zijn)

 

Deze vier kwadranten worden beïnvloed door de Context/ Systemen om je heen

zoals je gezin/ familie (herkomst), je werk (collega's, team, organisatie), je sociale omgeving (vrienden/buren) en je netwerken (lidmaatschap, vereniging, sportclub).

*bron: Inclusive model Ien van der Pol

Inclusiviteit

Inclusiviteit betekent voor mij dat er aandacht is voor alle vier kwadranten die in elk mens aanwezig is. De mannelijke kwadranten (het cognitieve en fysieke vermogen) en de vrouwelijk kwadranten (het affectieve en spirituele vermogen). Iedereen heeft toegang tot zijn/ haar vrouwelijke én mannelijke kwaliteiten en energie. Want die zit in ons allemaal. Toch leven we in een maatschappij die gedomineerd wordt door mannelijke energie. Er is hoofdzakelijk aandacht voor prestatie, doelgerichtheid en feitelijke kennis en vaardigheden als basis. Hierdoor komt onze vrouwelijke energie vaak in de verdrukking.

 

Inclusief leiderschap is dat je weet hoe je de mannelijke energie kan inzetten en tegelijkertijd luistert naar je intuïtieve wijsheid. Zodat je aandacht hebt voor verbinding, openheid en kwetsbaarheid en dit op een duurzame manier in praktijk brengt door het stellen van de juiste prioriteiten. 

Vaak wordt inclusiviteit en diversiteit in organisaties als synoniemen voor elkaar gebruikt. Alsof deze woorden dezelfde betekenis hebben. Discussies gaan dan over een divers aannamebeleid of meer vrouwen aan de top. 

Inclusie heeft voor mij een diepgaandere betekenis dan je beleid enkel sturen op diversiteit en gelijkheid, ongeacht sekse, etnische of religieuze overtuiging. De vraag is wat je vervolgens wil doen met meer diversiteit in je organisatie?

 

Wat betekent het voor een topmanagement als er meer vrouwen plaatsvinden in het bestuur? Gaat de aansturing dan werkelijk anders? Of gaan deze vrouwen dan vooral hun mannelijke kwaliteiten en energie inzetten om hetzelfde gedrag te tonen als hun mannelijke collega’s? In hoeverre maak je dan werkelijk gebruik van de aanwezige vrouwelijke kwaliteiten en energie als aanvulling en aanscherping op de beleidsvoering?

Ik ga graag met je hierover in gesprek.

Vrijblijvende kennismaking

Ik kom graag met je in contact. Dan bespreken we tijdens een intake wat je wens en ontwikkeldoel is. Samen maken we een plan. 

JelleDraper-DSC_1416 (1).jpg

Methoden en certificering

Ik ben gecertificeerd coach (EMCC/ EQA) en aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). ​ Als business coach maak ik de verbinding tussen business, marketing én persoonlijke ontwikkeling. In mijn coachingprogramma en interventies pas ik verschillende methodieken toe die hun effect hebben bewezen. Dit is een mix vanuit de Transactionele Analyse, NLP, Systemisch en lichaamsgericht werken. Mijn  ervaring uit het bedrijfsleven zet ik in om extra kracht bij te zetten in mijn begeleidingswerk.  

  

Ook ben ik bekend met verschillende gedrags- en persoonlijkheidstesten als Management Drives, Insights Discovery, MBTI, DISC en Profile Dynamics. Heb je een persoonlijkheidstest gedaan en je denkt “hoe kan ik hier nu verder mee aan de slag?” Dan help ik met de verdiepingsslag en hoe je met deze inzichten jezelf verder kunt ontwikkelen.

bottom of page