top of page
daniil-kuzelev-QRawWgV6gmo-unsplash (1).jpg

Wat is jouw kijk op de wereld?

Management Drives - op individueel-, team- en organisatieniveau

Wil je meer inzicht krijgen in wat jou drijft en hoe je jouw potentiële kracht meer kan benutten? 

De methodiek van Management Drives is een mooie verrijking op het Persoonlijke kompas. Het is een hele pragmatische en efficiënte manier om inzage te krijgen in jouw innerlijke drijfveren. Op een visuele manier krijg je in één oogopslag inzicht in een aantal belangrijke vragen: Waar word jij primair door gedreven en door welke bril kijk je? Waar zit je grootste verwerping? Hoe is het gesteld met jouw energiebalans? Hoe gedraag jij je onder druk en welke behoefte ligt hieraan ten grondslag?  ​Aan de hand van jouw profiel krijg je een persoonlijk ontwikkelplan zodat jij op een doelgerichte manier kan groeien in persoonlijk leiderschap en zo meer je potentiële kracht weet te benutten, ook onder veranderende omstandigheden.
Via een interactieve app op je mobiele telefoon word je ondersteund met tips om je bewustwordingsgroei te stimuleren en te borgen.  ​

 

Ik vind de methodiek van Management Drives een hele mooie verrijking op mijn  begeleiding bij individuele coaching, bij teamperformance en organisatieontwikkeling. 

De Management Drives- methodiek

Management Drives is een unieke methode die de performance van teams en organisaties verbetert. Management Drives meet drijfveren van mensen en is in staat om dit te vertalen naar de performance van de individu, het team en de organisatie. De toepassing van de drijfveren, de kleuren, in de vorm van de matrix is uniek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De methodiek kent dus een integrale benadering van vraagstukken op het gebied van persoonlijk leiderschap, teamperformance en organisatieontwikkeling. 

 

Individueel niveau
Op individueel niveau maken we inzichtelijk wat de drijfveren van mensen zijn. Op basis van het inzicht in drijfveren is gedrag bespreekbaar en is gedrag te sturen en te ontwikkelen en is de performance van een individu te verbeteren
 

Een profiel van een individu laat zien:

  • Hoe iemand gedreven is en wat het natuurlijk gedrag zal zijn

  • Wat de verwerping van iemand is en waar hij of zij dus een hekel aan heeft

  • De energiebalans laat zien waar iemand uiteindelijk energie van krijgt of op verliest

  • Welk gedrag iemand vertoont als hij of zij onder druk staat

Deze vier elementen worden gemeten en apart weergegeven. Een individueel profiel is zeer goed te gebruiken bij recruitment, individuele ontwikkeltrajecten en coaching. 

Teamniveau 

Management Drives-methodiek is een krachtig instrument voor teamontwikkeling. De behoefte bij een team kan liggen in het beter leren kennen van elkaar, het goed willen samenwerken in een team of project, het beginnen aan een moeizaam traject of het feit dat er spanningen zijn binnen het team. 

De individuele resultaten worden samengenomen tot een groepsprofiel. Het groepsprofiel geeft een betrouwbaar beeld van spanningen en energiebalansen, de communicatie tussen personen en de combinatie van managers en staf. Hierdoor kan het gedrag van de groep in kaart worden gebracht waardoor betere sturing mogelijk is. Een aanvullende teamscan en cultuurscan geeft een beeld van hoe de teamleden het gedrag en de cultuur binnen het team ervaren.

Naast de aandacht voor de ‘bewustwording’, wordt ook aandacht besteed aan de concrete uitwerking van de gewenste ‘beweging’. 

Afhankelijk van de behoefte en noodzaak kan een eerste sessie de start zijn van een programma waarin een team wordt begeleid in het verbeteren van de samenwerking en performance.

 

Organisatieniveau.

Met het kennen van de drijfveren is het natuurlijke voorkeurgedrag bekend. Dit is tevens een indicatie voor welk deel van de organisatie-inrichting een persoon of team meer of minder aandacht heeft. Door gebruik te maken van de Management Drives-methodiek op organisatieniveau creëeren we bewustzijn en zorgen we dat de aandacht beter wordt verdeeld op:

  • Visie (ontwikkelingen & innovatie) ​

  • Missie (kernwaarden & identiteit)

  • Strategie (Doelen, keuzes, focus)

  • Communicatie (draagvlak, mensen, overleg)

  • Structuur (afspraken, organisatie, planning)

Vrijblijvende kennismaking

Wil je meer weten over Management Drives. Ik vertel je graag hier meer over.
 

JelleDraper-DSC_1282_edited.jpg
bottom of page