top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverAnne Oskam Business coach

Mijn bedrijf groeit, hoe word ik een goede leider?


De vraag van een Coachfinder

Ik ben een bedrijf gestart en het groeit lekker. Ondanks dat het team behoorlijk is uitgebreid, kom ik nog steeds tijd tekort. Ik merk dat ik alles strak in de gaten moet houden en er komen alleen maar meer randzaken bij. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het team capabel genoeg is om de business zelfstandig draaiende te houden, zodat ik meer vrijheid heb om mijn energie te steken in waar ik goed in ben?


Het advies


Expert

Anne Oskam

Business coach en sparringpartner


Als leidinggevende ondernemer van een bedrijf sta je voor veel professionele en persoonlijke uitdagingen en keuzes. Naast het managen van de business komen er steeds meer randzaken bij als het bedrijf groter wordt, zoals teamontwikkeling, het werven én behouden van personeel, professionalisering in IT structuur en HR processen, enzovoorts. Dit kan behoorlijk veel tijd, aandacht en energie van je vragen. Je komt tijd tekort, want iedereen vraagt om jouw aandacht. Bij belangrijke beslissingen kijkt iedereen naar jou. Maar wat als jij het ook even niet weet of als je druk ervaart? Welk gedrag laat jij dan zien? En ben je bewust van wat het effect hiervan is op het team?

Onder druk komt meestal niet de beste versie van jezelf naar voren. De grootste fout van ondernemers is dat ze dan gaan micromanagen en controleren. Dat is ook heel begrijpelijk want je hebt immers het bedrijf met bloed, zweet en tranen opgebouwd en je wil graag dat het goed blijft lopen. Maar als je blijft micromanagen en controleren, dan blijft het bedrijf afhankelijk van jou. Dit betekent dat je keihard blijft werken en je overal verantwoordelijk voor voelt. Dit is stressvol en uitputtend!


Stel jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Wat voor ondernemer en leidinggevende ben ik nu?

 • Wat is mijn leiderschapsstijl en is dit effectief?

 • Wil ik keihard blijven werken? Of wil ik een team waar ik op kan bouwen en wat volledig capabel is om de business te draaien? Wat heb ik te leren voor verdere groei van mijzelf en mijn bedrijf?


Een goede leidinggevende zijn, wat is dat?

Werknemers rekenen op jou als leidinggevende voor motivatie, coaching en inspiratie. De manier waarop jij leiding geeft, heeft dan ook een invloed op hun inzet, tevredenheid en productiviteit.

Een goede baas zijn gaat dus niet over je positie binnen het bedrijf, maar over het ontwikkelen van een constructieve houding en het ondersteunen van je teamleden. Welke leiderschapsstijl je ook hanteert, het belangrijkste is dat je deze aanpast aan je medewerkers en aan de situatie van je bedrijf. Wil je een zelfsturend team met een gezonde dosis autonomie en zelfeffectiviteit, dan kan dat niet zonder bewust leiderschap.

Een goede business coach kan je hierbij helpen. Een onafhankelijke sparringpartner die je begeleidt naar groei in bewust leiderschap. Iemand die je confronterende vragen stelt, de spiegel voorhoudt en eerlijke feedback geeft. Zodat je tijd en energie overhebt en kan doen waar je goed in bent en je de vrijheid hebt om het ook even los te kunnen loslaten.


Mijn aanpak

Als business coach richt ik mij op de bedrijfsvoering. Ik begeleid (aankomende) leidinggevenden en gedreven ondernemers bij hun leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en het scherper stellen van doelen en strategieën.


Bij bovenstaand vraagstuk stel ik de volgende stappen voor:


I. Ken je innerlijke kompas

Leiderschapsontwikkeling start met bewustwordingsgroei. Afhankelijk van je vraagstuk starten we met “wie ben jij in de kern?”. Immers een bedrijf is een vehicle van onderlinge samenwerkingen en elke ondernemer/leidinggevende neemt zijn eigen persoonlijkheid mee in het bedrijf. Als fundament gebruik ik hiervoor het Persoonlijke Kompas.

Het Persoonlijke Kompas bestaat uit vier kwadranten.

 1. Cognitief – hoe je denkt: je kennis, overtuigingen, plannen en doelen

 2. Fysiek – hoe je de dingen doet: je gedrag, kwaliteiten, vaardigheden, energiebalans, ademhaling, non-verbale communicatie

 3. Affectief – wat je voelt: je onderliggende drijfveren, waarden, behoeftes, emoties, intuïtie, zelfwaardering, acceptatie

 4. Spiritueel – wie je wil zijn en wat je wil betekenen: je identiteit, verlangens, passie, cultuur, idealen, purpose


Deze vier kwadranten worden beïnvloed door de Context/ Systemen om je heen, zoals je gezin/ familie (herkomst), je werk (collega’s, team, organisatie), je sociale omgeving (vrienden/buren) en je netwerken (lidmaatschap, vereniging, sportclub).

Om te komen tot jouw persoonlijke kompas maak ik gebruik van diverse methodieken uit de psychologie en coaching die allen hun effect hebben bewezen. Als aanvulling zet ik de methodiek van Management Drives in om de zakelijke context verder uit te diepen. Je krijgt meer inzicht hoe het met je energiebalans is gesteld en wat je mindset en gedrag is onder druk. Je krijgt scherp onder welke voorwaarden jij meer je potentiële kracht kan gaan benutten.


II. Nieuwe bril: Je leert anders kijken

De volgende stap in leiderschapsontwikkeling is om meer verbinding te maken, met jezelf én met anderen. Je wordt gespiegeld in wie jij bent in de interactie met anderen.

Aan de hand van de situaties en vraagstukken die op tafel liggen, brengen we systemisch in kaart met welke dynamieken en onderstromen jij te maken hebt en wat jouw reactie hierop is. Met welk krachtenveld heb je te maken? Welke plek, rol en taak neem jij in? Welke conflicten en stagnaties zijn er aan de orde? Wat zijn de expliciete en impliciete regels en hoe verhoud jij je tot deze regels?

Jouw opvattingen over het leven en de manier om hiermee om te gaan zijn bepalend en tekenen zich af in wie jij NU bent, op persoonlijk vlak én als professional. We verdiepen verschillende situaties zodat je stappen maakt in oordeelvrij waarnemen en het toepassen van zelfreflectie op verschillende lagen.

Je krijgt scherp wat je persoonlijke en professionele leertaak is. Je ontwikkelt je persoonlijke visie en stelt effectieve doelen op. Zodat je zelf de transformatie in gang zet en met meer focus, impact en duurzame energie hieraan richting gaat geven.


III. Ontwikkelen van een eigen leiderschapsstijl

Je verkent verschillende leiderschapsstijlen en ontwikkelt pragmatisch en doelgericht naar een eigen leiderschapsstijl. Die dienend is voor jezelf, de business én dienend voor de mensen om je heen. Je ontdekt hoe je vanuit jouw leiderschapsrol zorgt dat je ook anderen meer in hun kracht kunt zetten. Aanbod komt onder andere: Hoe je effectiever en inclusiever kan communiceren en samenwerken. Hoe je beter om kan gaan met stress, conflicten en weerstand? Hoe je het eerlijke gesprek voert? Kortom, je leert hoe je meer aandacht kan hebben voor de onderlinge verbinding en dit op een constructieve manier in praktijk weet te brengen. Het vinden van een effectievere aansturing richting je team en het stellen van de juiste prioriteiten, met een gezonde en duurzame energiebalans.


IV. Teamontwikkeling

Je hebt een heldere visie en strategie opgesteld. Je stelt met je team plannen en doelen op waar je met elkaar naar toe werkt. Maar in hoeverre heb je eigenlijk wel een effectief goed werkend team? Heeft iedereen echt begrip en waardering voor de onderlinge verschillen? Kent ieder elkaars sterktes en zwaktes en vullen ze elkaar hierop aan? Is er wel vertrouwen onderling? Het is zonde wanneer een bedrijf met veel potentie elkaar onvoldoende weet te vinden. Hoe ontwikkel je een high performance team en hoe geef je sturing hieraan? Hoe zorg je ervoor dat het team sterk en wendbaar genoeg is om de toekomst aan te kunnen?

Vanuit mijn visie dat iedereen in zijn kern beschikt over kracht, kwetsbaarheid, passie en talenten, begeleid ik de ondernemer/leidinggevende en de teamleden hierbij. We gaan aan de slag met individuele groei sessies én we gaan aan de slag in teamverband. Hiervoor maak ik gebruik van Management Drives, Lencioni, Covey en andere methodieken die effectief kunnen zijn.

Je krijgt inzicht in het teamprofiel; de diversiteit, de gedeelde waarden en onderliggende motivaties. Wat het team energie geeft en waarop het team energie verliest. Ook welke ‘blinde vlekken’ het team in zijn waarneming heeft. En welke individuen in het bijzonder behulpzaam kunnen zijn om deze te ondervangen.

Aan de hand van een team- en cultuur analyse wordt inzichtelijk gemaakt wat de teamdynamieken zijn, hoe het met de onderlinge samenwerking is gesteld en hoe de cultuur wordt ervaren. Zodat we scherp krijgen welke investering nodig is om tot een beter resultaat te komen. Samen stellen we een strategie en ontwikkelprogramma op voor het stimuleren van de onderlinge verbinding en het doorbreken van automatische patronen en teamfrustraties die de samenwerking belemmeren.

Elke interventie en programma wordt afgestemd op de specifieke situatie en wat de leidinggevende ondernemer nodig heeft om het team aan te sturen. Doelgericht samen werken aan een beter resultaat en de talenten optimaal benutten, met als fundament ‘vertrouwen, openheid en veiligheid.


Wil je groeien in leiderschap?

Gun jezelf een onafhankelijke sparringpartner en een eerlijke spiegel die je helpt groeien in bewust en dienend leiderschap:

 • zodat jij je eigen potentiële kracht optimaal benut

 • en tegelijkertijd sturing kan geven aan je team, zodat zij hun potentiële krachten het beste weten te benutten

 • met de juiste focus en balans

 • waarbij er aandacht is voor inclusieve communicatie en effectieve samenwerking onderling

 • voor een duurzame inzetbaarheid, van jezelf én in je team


Samen aan de slag met leiderschap?


Neem dan contact met mij op en ontdek hoe je al vanaf zes sessies groeit in bewust leiderschap. Zodat jij een leiderschapsstijl vindt die beter bij je past en die meer dienend is voor jou en het team. Om zo jezelf en het team naar een volgende stap te brengen. Je bent welkom voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek
Bron: Dit artikel is geschreven in samenwerking met Coachfinder, het coachplatform van Psychologie Magazine

24 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page