top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverAnne Oskam Business coach

Wat is business coaching?

Heb je sinds kort een andere functie of is je functie ineens veranderd? Merk je dat je te veel werk op je bord hebt liggen of dat je moeilijk vindt om in je werk nee te zeggen? Ben je een succesvolle ondernemer die graag zijn bedrijf wil laten groeien, maar weet je niet goed hoe? Bij een business coach kun je met deze en vele andere vragen terecht.


Business coaches richten zich op het ontwikkelproces van een brede groep professionals. Een business coach kan je helpen om verder te groeien. Samen met een business coach kun je onderzoeken waar jouw potentiële kracht ligt, hoe je meer bewuste keuzes kunt maken, regie kunt nemen en meer positieve resultaten kan behalen. Evengoed kan een business coach je helpen met het zetten van concrete stappen, door een strategisch plan op te stellen en na te denken over haalbare doelstellingen. Vaak hebben business coaches zelf ervaring in het bedrijfsleven en kunnen ze jou helpen op zoek te gaan naar de groei die jij langs de kant laat liggen.

Wanneer ga je naar een business coach?

Een business coach kan je helpen met alle vraagstukken waar een zakelijk aspect bij komt kijken. Met de huidige prestatiemaatschappij zien business coaches onder andere veel cliënten uit het commerciële bedrijfsleven die sterk cognitief ontwikkeld zijn en hard werken. In combinatie met de focus op resultaat in de huidige prestatiemaatschappij, is er een patroon ontstaan van maar door blijven ploeteren en weinig luisteren naar het lichaam.

Er wordt om veel autonomie gevraagd en het werk lijkt nooit klaar te zijn. Dit alles resulteert veelal in het ontstaan van aanhoudende stress, disbalans, onrust en gebrek aan energie. Een business coach kan je helpen beter in kaart te brengen wat er speelt en samen met jou onderzoeken wat er moet veranderen. Afhankelijk van het vraagstuk zal een coach ervoor kiezen om meer op de bedrijfsmatige of meer op de persoonlijke kant te focussen. Afhankelijk van de achtergrond van het vraagstuk kan het ook dat een coach je doorverwijst.


Met wat voor vragen ga je naar business coaches?

Je komt in vrijwel alle gevallen bij een business coach terecht wanneer je een zakelijk vraagstuk hebt. In sommige gevallen ligt daar echter een persoonlijk vraagstuk onder.

Coachees komen meestal met vragen die te groeperen zijn onder verschillende thema's. Hieronder vind je per thema een paar mogelijke vragen:


Management en leiderschapsontwikkeling

 • Ik krijg een nieuwe functie/rol. Hoe kan ik mezelf het best presenteren vanaf het begin?

 • Hoe kan ik de communicatie in mijn team effectiever laten verlopen?

Nieuwe richting inslaan en keuzes maken

 • Ik heb te veel taken. Hoe stel ik prioriteiten en kan ik beter delegeren?

 • Ik heb jaren geleden een eigen bedrijf opgericht, inmiddels sta ik voor de keuze of ik hiermee verder wil of dat het tijd wordt het te verkopen. Hoe kan ik deze keuze maken?

Energie en balans vinden

 • Er komt geen einde aan het werk. Hoe zorg ik voor meer rust?

 • Hoe kan ik meer regie nemen in mijn werk?

Teamontwikkeling en samenwerking

 • Hoe kan ik zorgen voor meer diversiteit in mijn team?

 • Er zijn veel conflicten in het team. Hoe verbeter ik de onderlinge samenwerking en verbinding?

Verschil met andere coaches?

Ondernemerscoach, executive coach, business coach. Mogelijk denk je in eerste instantie dat er geen verschil is tussen deze verschillende soorten coaches. Er is ook een duidelijke overeenkomst, namelijk dat mensen allemaal binnenkomen vanuit een zakelijke context. Ze hebben allemaal een vraag waar een zakelijk aspect aan verbonden is in tegenstelling tot een persoonlijk vraagstuk. Hieronder lees je wat de belangrijkste verschillen zijn tussen een business coach, executive coach en ondernemerscoach.


Verschil met ondernemerscoach en executive coach

Een ondernemerscoach richt zich enkel op de ondernemer en ZZP'er en heeft dan ook een veel specifiekere doelgroep dan de business coach. De executive coach focust zich met name op het hogere segment, denk hierbij aan topmanagers en bestuurders. De business coach helpt een bredere doelgroep van werknemers. Professionals die verder willen, ambitieuze ondernemers en leidinggeven. Van een succesvol bedrijf verder willen laten groeien tot meer uitdaging zoeken in de huidige rol. De business coach kan zich ook op een team of organisatie focussen. Business coaches richten zich meer op de bedrijfsmatige kant, begeleiden bedrijven in hoe ze verder kunnen groeien, betere resultaten kunnen halen of bedrijfsprocessen optimaliseren. Andere coaches zijn vaak bezig met de persoon die het werk moet doen en waarom het die persoon in kwestie niet lukt om tot een bepaald resultaat te komen.


Wat voor aanpak heeft een business coach?

Net als bij andere soorten coaching, heeft natuurlijk iedere coach zijn of haar eigen aanpak. Voor alle coaches geldt in principe dat hun aanpak zal verschillen per coachee en vraagstuk. Net als bij andere coaches zal een business coach je geen quick fix kunnen bieden. Een goede en ervaren business coach kan je helpen gedachten te structureren en ordenen, mogelijkheden uit te diepen, confronterende vragen te stellen en je een spiegel voor te houden. Een goede business coach zal er altijd voor waken dat jij vooral aan het werk bent en geeft alleen advies als hij of zij daar expliciet om wordt gevraagd.


Wat is het doel van business coaching?

Het doel van business coaching is in de eerste plaats om bewustwording te creëren. Met een open blik naar eigen gedrag en de situatie durven kijken. Vaak is het eerst nodig om te leren loslaten om zo ruimte te maken voor nieuwe mogelijkheden. Een business coach is erop gericht samen met jou duidelijke doelen te stellen en persoonlijke groei mogelijk te maken. Middels een heldere strategie en duidelijke communicatie helpt een business coach jou graag verder.


Wat voor soort instrumenten en methodieken worden in business coaching gebruikt?

Een businesscoach kan gebruik maken van verschillende methodieken en instrumenten. De business coach zal hierin kijken wat op basis van jouw vraagstuk het beste aansluit. Een aantal methodieken en instrumenten zijn:

 • Management Drives

 • Kernkwadrantenmodel

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 • Voice Dialogue

 • Systemisch werken en kijken

 • Neuro-linguïstisch programmeren (NLP)

 • Transactionele analyse (TA)

Hoe kan een traject bij een business coach eruit zien?

Kennismaking

Het begin van een coachingstraject staat veelal in het teken van kennismaken. Dit gaat verder dan het onderzoeken van de coachvraag. Een goede business coach zal in eerste instantie jou beter willen leren kennen door stil te staan bij wat jou als persoon heeft gevormd. Welke gebeurtenissen bepalend zijn geweest, welke rol jij in contact met anderen aanneemt (zowel op persoonlijk als op professioneel vlak) en wat jouw kernwaarden, overtuigingen en drijfveren zijn. Naast dat het proces van kennismaken voor de coach noodzakelijk is om te weten hoe hij of zij jou het beste kan ondersteunen, worden hierin vaak al stappen gezet die nodig zijn voor het volgende onderdeel van het traject, namelijk bewustwording.


Bewustwording

Hierin zal de business coach samen met jou verder onderzoeken wat maakt dat je zelf vastloopt in de vraag waarmee je bij de coach komt. Wat ligt aan deze vraag ten grondslag. Hoe sta jij als persoon in het vraagstuk. Hierin zal opnieuw aandacht zijn voor de processen die met name in je werkend leven van belang zijn, zoals kwaliteiten, valkuilen, energiebalans, drijfveren en overtuigingen. Aan de hand van onderzoekende vragen zoekt de coach de verdieping met je op. Om je manier van denken en mogelijk zelfs je gedrag aan te passen, dient er eerst bewustwording te worden gecreëerd.


Nieuwe bril

Na het proces van bewustwording is de volgende stap het veranderen van je kijk. Dit is geen kant-en-klaar proces. Het is een ontwikkelproces waarin de nadruk ligt op het leren waarnemen van uit verschillende perspectieven en reflecteren op verschillende lagen. Vragen die hierbij centraal staan zijn onder andere:

 • Welke rol, plek en taak neem jij in?

 • Welke conflicten spelen er?

 • Wat zijn de regels binnen de organisatie en hoe verhoud jij je tot deze regels?

In de gesprekken in deze fase is er ook ruimte om een strategie te bepalen. Deze strategie vormt de leidraad voor de rest van het traject.


Nieuw gedrag

Een belangrijke laatste stap is gedragsverandering. Dit betekent echt aan de slag gaan met alles wat aan de orde is gekomen in het coachingstraject. Als het goed is heb je in deze fase zicht gekregen op waar je tegenaan loopt, wat er vanuit jou (en anderen) nodig is om tot een oplossing te komen, hoe je de tools uit het traject in de praktijk kunt brengen en welke uitdagingen daar mogelijk nog bij komen kijken. In deze fase van actie kun je samen met een business coach reflecteren op het proces en eventueel bijstellen waar dat nodig is. In deze fase kan er bijvoorbeeld aandacht zijn voor:

 • Communicatiestijl aanpassen

 • Leren feedback geven en ontvangen

 • Proces van opschalen aangaan

 • Het businessmodel anders insteken

 • Investeren in duurzame inzetbaarheid van je team


Wat kost een business coach?

De kosten van een business coach kunnen variëren en ligt over het algemeen tussen de €120 en €450 euro per uur. Houd er rekening mee dat ook de voorbereiding en follow up vaak opgenomen is. De meeste coaches werken met een coachingstraject of programma van een aantal sessies of specifieke periode (zoals 3 maanden). Coaches kijken veelal aan het begin van een traject hoeveel tijd ze denken dat er nodig is en stellen aan de hand daarvan samen met jou een plan op.


Business coaching vergoed krijgen?

Dat er aan coaching een prijskaartje hangt kan voor mensen soms een reden zijn om niet met een traject te starten, terwijl ze dit eigenlijk wel heel graag willen. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om coaching volledig of gedeeltelijk vergoed te krijgen.

 1. Allereerst kan het zeker in het geval van business coaching als werknemer een optie zijn om met de werkgever in gesprek te gaan over eventuele vergoeding.

 2. Check altijd je CAO om te zien wat er mogelijk is. Soms staat daarin vastgelegd of coaching vergoed wordt.

 3. Als ondernemer of ZZP'er is het mogelijk om zakelijke coaching bij de belasting af te trekken. De kosten die worden gemaakt met zakelijke coaching vallen namelijk onder de ondernemerskosten.

 4. Er zijn ook verschillende subsidierelingen vanuit de overheid, check voor een actueel overzicht de website van het UWV.

Samen aan de slag met leiderschap?

Ben je op zoek naar een sparringpartner? Merk je dat je iets wil doen aan je persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling of gewoon je zakelijk succes wil uitbreiden? Een coach kan een goede stok achter de deur bieden om echt aan de slag te gaan met wat jij gaat wil veranderen.Neem dan contact met mij op en ontdek hoe je al vanaf zes sessies groeit in bewust leiderschap. Zodat jij een leiderschapsstijl vindt die beter bij je past en die meer dienend is voor jou en het team. Om zo jezelf en het team naar een volgende stap te brengen. Je bent welkom voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek


45 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page