top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverAnne Oskam Business coach

Start 2022 met positieve nieuwe energie en stimuleer onderlinge verbinding!Waarschijnlijk ben je als leidinggevende nog druk met een goede afsluiting van dit jaar en al volop bezig met de strategische plannen voor 2022.

In hoeverre is er in deze plannen ook aandacht voor het verbeteren van de onderlinge verbinding en samenwerking als team?


Plan nu alvast een teamperformance sessie in om bewust en krachtig met elkaar stappen te zetten in 2022!


Integrale benadering

In mijn teamperformance sessies heb ik een integrale aanpak, waarbij er aandacht is voor de individuele vraagstukken én voor de onderlinge verbinding, het verbeteren van een effectievere samenwerking en teamperformance.


1. Individuele profielen met persoonlijk ontwikkeladvies

Ieder teamlid krijgt een persoonlijk profiel met een persoonlijk ontwikkeladvies om meer zijn eigen potentiële krachten te gaan benutten. Hierbij maak ik gebruik van de Management Drives-methodiek die gebaseerd is op de innerlijke drijfveren die we allemaal bezitten. Deze bepalen in belangrijke mate ons functioneren in een team of organisatie.

 1. Hoe is iemand gedreven, door welke bril kijk je naar de wereld en wat is het natuurlijke gedrag?;

 2. Wat is de verwerping? Hetgeen waar iemand zich aan stoort en dus een hekel aan heeft;

 3. Hoe staat het met de energiebalans? De energiebalans laat zien waar iemand uiteindelijk energie van krijgt of op verliest;

 4. En nog interessanter. Wat is de Mindset? Welk gedrag iemand vertoont als hij of zij onder druk staat en wat is de onderliggende behoefte? Wat is dan iemands potentiële kracht en valkuil?

Deze vier elementen worden gemeten en apart weergegeven en opgesteld in een persoonlijk profiel. Elk profiel wordt individueel besproken en voorzien van een persoonlijk ontwikkeladvies. Daarnaast werk ik met een interactieve app zodat ieder persoonlijk wordt ondersteund met tips om de bewustwordingsgroei te stimuleren en te borgen.


2. Teamsessie met groepsprofiel en teamscan.

Aan de hand van de individuele profielen stel ik een groepsprofiel op. Het groepsprofiel geeft een betrouwbaar beeld van de persoonlijke drijfveren, spanningen en energiebalansen, de communicatie tussen teamleden en verstoringen, de combinaties van managers en staf, en de cultuur van de organisatie als geheel. Het geeft inzicht in hoe individuele drijfveren in een team tot hun recht kunnen komen. Ook wordt zichtbaar welke afstand individuen hebben van gemiddelde groepsdrijfveren. Daarmee kan worden bekeken, welke 'blinde vlekken' de groep in zijn waarneming heeft en welke individuen in het bijzonder behulpzaam kunnen zijn om deze te ondervangen.

Daarnaast stel ik een cultuur- en teamscan op om een beeld te krijgen hoe de teamleden het gedrag en de cultuur binnen het team ervaren. Tijdens de teamsessie workshop bepalen we met elkaar waar geïnvesteerd in moet worden, wat in balans is en wat vooral losgelaten mag worden.


De teamsessie levert het volgende op:

 1. Inzicht in de motivatiepatronen van de teamleden, wat leidt tot een groter wederzijds begrip en een betere samenwerking, waardoor de onderlinge verbinding een nieuwe en sterke impuls krijgt;

 2. Alle teamleden beschikken over een uiterst praktisch hulpmiddel in bewustwordingsgroei, om zichzelf en anderen beter te begrijpen en te leren effectiever te communiceren;

 3. Inzicht in de gedeelde groepswaarden en de plaats die de individuele leden daarbij innemen;

 4. Nieuwe inzichten door het in ander perspectief zien van de dagelijkse werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rolverdeling;

 5. Door de profielen te koppelen aan doelstellingen en taken laten we zien waar de potentiële kracht en risico’s zich bevinden. Met dit inzicht kan het individuele en groep functioneren worden verbeterd;

 6. Gezamenlijke focus en concretisering: naast de aandacht voor de ‘bewustwording’ en hebben we ook aandacht voor de concrete uitwerking van de ‘beweging’ die het team wil maken;

 7. De individuele profielen zijn pragmatisch in te zetten bij recruitment, persoonlijke ontwikkeltrajecten en coaching.


Afhankelijk van de behoefte en noodzaak kan een deze teamsessie de start zijn van een ontwikkeltraject waarin jullie als team concrete handvatten krijgt om aan de slag te gaan met het verbeteren van de onderlinge samenwerking en teamperformance. Als leidinggevende heb je een pragmatische tool in handen voor het samenstellen van een highperformance team en het begeleiden van individuele ontwikkeltrajecten.


Wil je meer hierover weten? Neem vrijblijvend contact met mij op.31 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page